ONLINE WEBINAR (DANSKA)

Online webinar var et tiltag, som blev udviklet som følge af pandemien. Pandemien medførte nedlukninger i både Sverige og Danmark, hvilket gjorde det svært at lære hinanden at kende på tværs og skabe grænseregional merværdi.

For at imødekomme denne udfordring blev det besluttet løbende at afholde en række webinarer af ca. halvanden times varighed med forskellige temaer. På webinarerne har der været oplæg fra de akademiske partnere og de kommunale partnere om deres cases. Derudover har der været forskellige temaoplæg af eksterne og interne eksperter.

ONLINE WEBINAR (SVENSKA)

Webbseminarium online var ett initiativ som utvecklades som ett resultat av pandemin. Pandemin ledde till nedläggningar i både Sverige och Danmark, vilket gjorde det svårt att lära känna varandra över gränserna och skapa gränsöverskridande mervärden.

För att möta denna utmaning beslöts att hålla ett antal webbseminarier på ca. en och en halv timmes längd med olika teman. På webbinarierna har det varit presentationer från de akademiska partnerna och de kommunala partners om deras case. Dessutom har det genomförts olika temapresentationer av externa och interna experter.

Webinarer som er gennemførte:

  • April 2021 – Resultat av SMaRT halvtidsutvärdering – Peter Jadesjö, Potential 12
  • Maj 2021 – Hur kommer resmönstret se ut efter pandemin? – Thomas Boström, Skaraborgs kommunalförbund
  • Juni 2021 – Barrierer mod modal shift og SMaRT mobilitetsmålinger – Line Røjkjær Rasmussen, Aalborgs Universitet
  • September 2021 – Resultat av baselineundersökning – Henrik Svensson, Högskolan i Skövde
  • Oktober 2021 – EnergiSystemTeknik i ett SMaRT-perspektiv – Erik Ahlgren, Chalmers
  • December 2021 – Självkörande buss – Max Wehlin, Varbergs Kommun
  • Marts 2022 – Køn og Mobilitet – Marianne Weinreich Rambøll og Line Røjkjær Rasmussen, Aalborgs Universitet
  • April 2022 – Erfaringer og læring med samskabelse i SMaRT projektet – Lisbeth Eeg, Aalborg Kommune og Thomas Jensen, Hjørring Kommune
  • Juni 2022 – Tema ikke fastsat