Hur går arbetet i projektet? Är man på rätt väg för att uppfylla de mål och resultat som är uppsatta? För att ta reda på detta har projektet en extern utvärderare som kommer att kolla av just detta och mycket mer vid tre tillfällen. Det första tillfället inleddes för ett par månader sedan för att utvärdera det första året i projektet. Utvärderingen granskar rapporter och analyser samt genomför intervjuer med ett antal nyckelpersoner. Utvärderingen visar bland annat på att projektet ligger bra till på vägen mot måluppfyllnad och resultat. Projektet är givetvis påverkat av den rådande pandemin men det lyfts också fram att man var bra på att ställa om till digital samverkan samt att man var tidig med att göra en riskanalys. Framöver kan projektet arbeta mer på bland annat den externa kommunikationen. Fortsätt följa projektet för att se hur det går framöver.