För att få en ordentlig överblick över nuläget på Västra Skaraborgs fem utvalda nav utformades ett uppdrag för en kartläggning. Arbetet är gjort av Koucky & Partners som är trafik- och miljökonsulter och förutom att de kartlägger naven också analyserar och kommer med konkreta förslag. Detta blir en bra utgångspunkt för kommunerna inför det fortsatta arbetet med att hitta lämpliga mobilitetslösningar att testa i projektet.

Sammanfattningen av rapporten slår bland annat fast att kommunerna kommit en bra bit på väg i arbetet mot att testa mobilitetslösningar under såväl sommaren 2021 som 2022 trots rådande pandemi. En annan intressant aspekt är att det finns arbete att göra i att utveckla respektive nav med samlad information för besökare.

Läs hela rapporten längst ner här