Under år 2020 startade projektet upp med sitt första år av tre. Vi startade upp gemensamt med en Workshop under 2 dagar i Lidköping i slutet av februari. Föga anade vi då att det skulle vara den enda gången det året vi fick träffas. Några veckor senare var Corona ett faktum och förvirringen som alltid präglar ett projekts inledning fick göras via digitala möten och annan kommunikation på distans. För det gemensamma lärandet och relationsskapandet är såklart detta en negativ påverkan på projektet eftersom detta försvåras. Men vi har gjort vårt bästa för detta med genom såväl vanliga möten som Workshops digitalt i olika former och vi blir allt bättre på detta eftersom övning ger färdighet. En positiv aspekt det förde med sig var dock att den tendens att vilja gå för fort fram och göra saker bromsades eftersom det var mycket praktiskt som inte kunde genomföras. På så sätt fick vi istället arbetsro att göra ett ordentligt grundarbete med genomarbetade projektplaner. Detta är något vi kommer ha nytta av under hela projektet och som gör det enklare att arbeta när man väl kunnat börja göra det.