Varför behövs det här projektet kanske du frågar dig nu när du fått en introduktion till det. Det är en fråga som har många svar men kort skulle man kunna säga att vi behöver tänka om framöver på hur vi blir mer hållbara och hur vi transporterar oss är såklart centralt. Med SMaRT vill vi försöka se hur man ska göra för att få fler att resa mer hållbart – vad krävs i form av både tillgänglighet och transportlösningar hos allt från vår väg till skola och arbete till våra fritidsresor.  Interreg ÖKS som är det EU-program som finansierar projektet ser också att vi behöver hållbara transporter för att vår region ska kunna fortsätta utvecklas och vara attraktiv i framtiden.  Den hållbara omställningen är också tydligt formulerad utifrån såväl internationellt genom FN:s klimatmål som på regional nivå med regionernas utvecklingsstrategier.